Ronde Rijnkiezel is een populaire riviergrind uit de BovenRijn.
A-Kwaliteit

Kleur : Grijs/blauw/geel/bruin

Toepassing :

- Aanmaken van betonmortel en stortbeton
- Stabilisatielaag voor funderingen
- Oprit, looppad

Soortelijk gewicht : 1500 Kg/m3 (Indicatief)

Inhoud : 25 Kg - BigBag - Losgestort

Palet : 56 zakjes

Waarborgpalet : Dubbeldeks

Downloads

Interesse in dit product?

Contacteer ons voor meer info.