AALBORG WHITE cement is een snel uithardende Portlandcement met hoge vroeg-sterkte (2 dagen) en standaardsterktes (28 dagen), vervaardigd uit extreem zuiver kalksteen en fijngemalen zand.

Wat AALBORG WHITE cement zo uniek maakt, is de witte kleur, de hoge consistentie, het buitengewoon lage gehalte aan alkali en de hoge sulfaatbestendigheid.

AALBORG WHITE cement kan volgens de meeste nationale normen worden beschreven als een sulfaatbestendig cement met een laag alkaligehalte.

Met AALBORG WHITE cement kunt u alle kleuren uit het spectrum kiezen voor de productie van uw beton of droge mix. AALBORG WHITE cement is de basiskleur.

De licht reflecterende eigenschappen van AALBORG WHITE cement zorgen voor extra verkeersveiligheid van betonbanden, wegmarkeringen, middengeleiders, tunnelbekleding en tunnelhellingen.

  • Wit beton wordt verkregen door AALBORG WHITE cement te mengen met puur, licht zand en witte aggregaten zoals wit graniet, wit marmer of gebroken gecalcineerde vuursteen.
  • Lichtgrijs beton wordt verkregen door menging met gewone aggregaten of met grijs Portlandcement.
  • Gekleurd beton wordt verkregen door menging met pigmenten.AALBORG WHITE cement is ook perfect voor beton voor panelen, balkons, kroonlijsten, ornamenten, straatstenen en tegels, sculpturen, in terrazzo, voor zwembaden en in lichte voegmortel.
  • AALBORG WHITE cement wordt vaak gebruikt in witte of gekleurde droge mix voor deklagen. Dit geeft een levendige uitstraling die het metselwerk beschermt en tegemoetkomt aan het esthetisch gevoel van de toeschouwer.

Van cement tot beton

Water

Gebruik schoon water, bijvoorbeeld kraanwater.

Aggregaten

De aggregaten hebben een groot effect op het uiterlijk van het afgewerkte betonoppervlak. De aggregaten moeten daarom op juiste wijze worden geselecteerd, opgeslagen en gebruikt om aan de esthetische eisen van het afgewerkte betonoppervlak te voldoen. De mix van de aggregaten moet zo constant mogelijk worden gehouden om verschillen in schaduw van het afgewerkte betonnen oppervlak te voorkomen.

Toegevoegde stoffen

Alle toegevoegde stoffen moeten kleurloos zijn om verkleuring van het witte of lichte beton te voorkomen.

Luchtbellenvormers staan bekend om uitbloei te verminderen. Dergelijke toegevoegde stoffen die invloed hebben op het zetten en uitharden moeten ook in overeenstemming met gebruikelijke richtlijnen worden gebruikt. Om de gevraagde witte kleur te garanderen, wordt altijd aanbevolen om proefmixen te maken.

Constructies en storten

De constructies moeten zodanig zijn ontworpen dat ze bestand zijn tegen vervuiling door sijpelend water en vuil.

Aan de keuze van basismaterialen, stortmaterialen, meng- en stortprocessen, uitharding en afwerking moet bijzondere aandacht worden besteed.

Van cement tot mortel

AALBORG WHITE cement wordt vaak gebruikt als bindmiddel in verschillende soorten mortel en samen met kalk in een kalkcementmortel. Gereedschap voor het mengen van de mortel moet roestvrij zijn om de witte kleur te behouden.

PE 100% recycleerbaar

Inhoud : 20 kg

Palet : 56 zakjes

Waarborgpalet : Europalet

Downloads

Interesse in dit product?

Contacteer ons voor meer info.