TIEMIX Cement is een HEIDELBERG Portlandcomposietcement die behoort tot de klasse CEM II. Het is een grijs cement dat verkregen wordt door het gezamenlijk malen van de hoofdcomponenten portlandcementklinker met kalksteen of hoogovenslak. Door de juiste verhouding tussen de bestanddelen wordt, in combinatie met een bepaalde maalfijnheid, een cement vervaardigd in de sterkteklasse 32,5. Binnen deze sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een lange verwerkingstijd en een rustige sterkte opbouw. Het cement voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese cementnorm EN 197-1.

Toepassingsgebied: door het universele karakter van dit cement is het bijna overal in de bouw toe te passen. Het is geschikt als basis voor beton, zandcement en mortel, alsook voor het aanmaken van metsel-, beton- en voegspecie, toegepast in een niet-agressief milieu, waarvoor geen hoge aanvangssterkte of snelle ontkisting vereist is. Voor een optimaal resultaat bij het gebruik van dit cement in mortel of beton, moeten in elk geval de gangbare regels bij het aanmaken, het verwerken en de nazorg in acht genomen worden.

Doordat het product in een plastieken zak (PE) zit, kan deze tijdelijk buiten gestockeerd worden (regenbestendig!) Bovendien blijft het product langer houdbaar wanneer de zak geopend is in tegenstelling tot een papieren verpakking.

PE 100% Recycleerbaar

Kleur : Grijs gewolkt

Inhoud : 25 Kg

Palet : 56 stuks

Waarborgpalet : Europalet

Interesse in dit product?

Contacteer ons voor meer info.