Portlandcement met maximaal 5% andere stoffen - 95% Portlandklinker

Toepassing :

Beton in niet agressief milieu (omgevingsklassen E0, EI en EE
volgens de norm NBN B15-001), dat een normale of snelle ontkisting, behandeling of ingebruikname vraagt
Beton voor middelmatige of hoge sterkteklassen
Beton storten in de winterperiode
Metselwerk, vooral in de winterperiode
Voegmortels
Prefabricatie van betonproducten
Snelle verharding
Hoge sterkte op korte en middellange termijn

Kleur : Grijs

Soortelijk gewicht Portlandcement : Tssn 1800 en 2200 kg/m3

Palet : 56 zakjes

Waarborgpalet : Europalet

Interesse in dit product?

Contacteer ons voor meer info.