Na ruim 40 jaar BEKAGRIT, is door een gewijzigde interpretatie van de regelgeving door de Vlaamse overheid, de grondstof voor ijzer silicaat straalmiddel veranderd.
Tot voor kort was de grondstof voor dit product afkomstig van de lokale metaalrecyclage-industrie.
Om aan alle milieuwetgeving te kunnen voldoen, gebruikt men een grondstof die zuiverder is en minder zware metalen bevat.
Dit komt het gebruik en het milieu ten goede.

Een nieuwe grondstof betekent ook een nieuwe naam.
Vanaf 1 juni 2024
heet ons ijzer silicaat straalmiddel ABRAGRIT.

De nieuwe grondstof wordt op grotere afstand geproduceerd wat extra logistieke kosten met zich meebrengt.
De prijs van ABRAGRIT is daarom € 7,- per ton hoger dan BEKAGRIT en gaat in per 1 juli 2024.

Het is een niet-gevaarlijk materiaal dat minder dan 0,1% vrije kristallijne silica bevat

Een slijpkorrel van ijzersilicaat (koperslakstaalgrit) die perfect is voor straalreiniging

SOORTEN ABRAGRIT

AG2500,1 - 0,4 mmAGX0,5 - 1,6 mm
AG060,1 - 0,6 mmAG250,2 - 2,5 mm
AG080,2 - 1,0mmAGST0,5 - 2,5 mm
AG150,2 - 1,5 mm

Toepassing :
- Straalreiniging van staal, steen en beton
- Verwijderen van walshuid, roest, oude verf en vuil
- Voorbehandeling van oppervlakken volgens de normen SA-3, SA-2½, SA-2 en SA-1.

Geschikt voor :
- Scheepsbouw en reparatie
- Olie, gas en petrochemie
- Houten constructie
- Infrastructuur
- Gevelreiniging en monumentenbescherming

Kleur : Antraciet grijs

Soortelijk gewicht : 2500 Kg/m3 (Indicatief)

Inhoud : 25 Kg papieren zak

Palet : 40 zakjes of 1.000 kg met krimpfolie

Waarborgpalet : Wegwerppalet

Interesse in dit product?

Contacteer ons voor meer info.