Zuiver gedroogd zout

  • Voor preventief, curatief en repressief strooien

Kleur : Wit

Soortelijk gewicht : 1500 Kg/m3 (Indicatief)

Inhoud : 25 Kg

Palet : 56 zakjes

Waarborgpalet : Dubbeldeks

Interesse in dit product?

Contacteer ons voor meer info.