!!NIEUW VERKRIJGBAAR VANAF 01/04/2021!!

Stabilisé Tiemix is een droog, voorgemengd mengsel op basis van cement en rivierzand 0/4


Toepassing
- voor het plaatsen van cementgebonden dekvloeren buiten
- voor het leggen van een zand-cement funderingslaag bij vloer- of betegelingswerken
- voor terrassen, tuinwegen en wandelpaden
- als stabilisatie
- voor het plaatsen van betonnen boordstenen
- voor het inbedden van ingegraven buizen en leidingen.


Samenstelling
Stabilisé is een homogeen mengsel samengesteld uit bindmiddelen en zand:
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaat: afgezeefd hersamengesteld rivierzand 0/4 mm volgens EN 13139.

Gebruik

Voorbereiding ondergrond
Bij toepassing als legmortel bestaat de ideale ondergrond uit grond met daarop een gestabiliseerde en waterdoorlatende laag bestaande uit gebroken steenpuin.

Bij toepassing op cementgebonden ondergronden dienen deze proper en rein te zijn; ontdaan van alle niet hechtende onderdelen zoals olie- en vetsporen, cementsluier, andere oppervlakteverontreinigingen en loszittende delen. Poreuze oppervlakken op voorhand voldoende bevochtigen.

Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Gebruiksaanwijzing
Meng Tiemix Stabilisé, bij voorkeur mechanisch, met ongeveer 8% schoon water om een ​​mengsel van vochtige aarde te verkrijgen (ongeveer 2 L schoon water per zak van 25 kg).
Tijdens het mengen wordt het water geleidelijk toegevoegd en roer tot een homogeen mengsel is verkregen en zonder klonten.
De praktische gebruiksduur is ongeveer 2 uur (bij een omgevingstemperatuur van +20 ° C).

Verwerken
Bij toepassing als onderlaag voor terrassen en klinkers, eerst de boordstenen plaatsen op de juiste afstand. De eerste laag Stabilis homogeen aanbrengen met een supplementaire dikte van 15 %. De mortel vlak afreienen aandammen met een trilplaat. Vervolgens de tweede laag uitgieten waarop de betonklinkers geplaatst worden. Zorg voorvoldoende helling voor afwatering (1 tot 2 cm per lopende meter).

Bij toepassing als cementdekvloer dienen constructievoegen dienen te worden doorgetrokken in de dekvloer en de dilatatievoegen moeten worden gerespecteerd. De omtrek is voorzien van randvoegen.
Indien nodig wapeningsnet plaatsen. Het net wordt geplaatst op ong. 2/3 van de totale chapedikte. Stabilis wordt uitgespreid en op niveau gebracht met een rij. Met een strijkbord wordt het oppervlak effen geschuurd.
De tegels kan pas aangebracht worden als de dekvloer voldoende droog is. De droogtijd is ong. 1 week per cm dikte.
Het maximum vochtgehalte moet < 2,0 M.% voor reguliere chapes bedragen. Deze waarde is met een CM-apparaat gemeten en is massapercentage uitgedrukt.

Tijdens het plaatsen en het verhardingsproces van de mortel, mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Na verwerking onmiddellijk alle gereedschappen reinigen met water. Uitgeharde mortel kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

Verbruik opbrengst

- ± 525 L specie per ton droge mortel,
- ± 13 L specie per 25 kg droge mortel.

Technische kenmerken
Gem. druksterkte na 28 dagen≥ 10,0 N/mm²Gem.
Buigtreksterkte na 28 dagen≥ 1,5 N/mm²
Granulometrie0/4 mm
Waterbehoefte± 8 %
Debiet/opbrengst± 525 L/ton
Volumemassa verharde mortel± 1900 kg/m³

Verpakking

PE 100% recycleerbaar

Kleur : Grijs

Inhoud : 25 Kg

Palet : 56 zakjes

Waarborgpalet : Europalet
Interesse in dit product?

Contacteer ons voor meer info.